Kårstämma

Alla medlemmar bjuds in att delta vid Vist scoutkårs kårstämma.

Plats: Församlingshemmet (källaren)