S:t Georg / Björkholmens dag

Hela familjen är välkommen till Björkholmen för att hjälpa till med städning och underhåll av vår scoutgård eller bara umgås. Vi avslutar med skådespelet om S:t Georg och draken.