Äventyrarna 12-14 år

I Scouterna är det äventyr från första dagen. Du blir Äventyrarscout när du blir tolv år. Många har varit med i Scouterna redan tidigare men det går såklart bra att börja som Äventyrare direkt.

alder-aventyrareI din patrull får du schyssta kompisar att räkna med. Tillsammans med dem får du upptäcka nya äventyr varje gång ni ses.

Äventyrarscouterna utmanas i patrullen till nya möten och friluftsliv i allt större sammanhang, tillsammans reflekterar man över sin och andras insats. Ordet speglar strapatsen och spänningen på färden.

I äventyrarna fortsätter vi vår stegring i svårigheter och lärande, vi försöker följa vår gemensamma satsning i Vist.
Vi bedriver verksamheten i våra patruller Vargen, Björnen och Falken.
Genom att ha verksamhet i patruller lär vi oss att ta ansvar och planera verksamheten, vi lär oss även att ta ansvar för oss skälva och andra för att få gruppen att fungera vilket ibland sker under lite tuffa former.
Vi försöker även vara ett gott föredöme för våra kamrater i minior och junior.
Även om scouting är  Learning by doing så får vi lite äldre visa och hjälpa till vilket även det är att lära.
Vill du veta mer om oss i äventyrarna är du välkommen att besöka oss någon kväll när vi är runt vår scoutstuga Björkholmen. Eller E-post aventyrare@vistscout.net