Bli scout

Äventyr och utmaningar genom att själv få prova på. Hos oss får du uppleva äventyr i naturen och lära känna nya kompisar. Du kan vara scout genom hela livet.

I Scouterna får du prova på nya saker. I den lilla gruppen, patrullen, får du nya kompisar och öva på att leda dig själv och andra. I Scouterna blir du redo för livet.

När kan jag bli scout?

Du kan börja scouterna i Vist när du är 6 år (fskola) i vår Bäver-avdelning. Det är annars vanligt att man börjar i scouterna vid 8 års ålder som spårarscout och sedan blir du upptäckarscout, äventyrarscout, utmanarscout och roverscout. Ledare kan du vara sedan hela livet. Det är naturligtvis aldrig för sent att bli scout, utan man kan gå med när som helst!

Vad gör vi?

Om vår scoutkår Vist

En scoutkår kan variera i storlek. Svenska Scoutförbundets största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har ca 80 – 90 medlemmar.

SCOUTFÖRBUNDET ÄR EN IDÈRÖRELSE.

Som vill hjälpa sina medlemmar att utveckla sin personlighet, sitt förhållande till andra människor, till samhället och till världen i stort, som vill stimulera till aktivt friluftsliv, ge känsla för natur och miljö, som vill ge medlemmarna en roll och meningsfull fritid.

De tre vanligaste svaren på varför man är scout

  1. Kompisarna
  2. Åka på läger/hajk
  3. Prova på nya saker

Gå med i vår kår och testa scouting

Du är välkommen när som helst på terminen att komma på ett möte och testa scouting. Kontakta avdelningsledaren, så kan hen berätta mer och ni kan komma överens om när det passar. Vi träffas oftast vid våra lokaler i Björkholmen

Ansökan om medlemskap görs genom att fylla i och skicka in avsett formulär:
Ansök om medlemskap i Vist scoutkår