Blogg och logg

Hoppas att det här snart ska gå att diskutera lite om vår kår och verksamheten i scouterna i Vist.