För ledare

 

Kanoter

Länk till vår sida för kanotbokning.

  • Bokningar kan enbart göras i hela timmar.
  • Bokning är möjlig 09:00-21:00 varje dag. Vill man ha kanoterna på morgonen innan 09:00 så bokar man första tiden och vill man ha dem senare än 21:00 bokar man sista tiden på dagen.
  • Om man vill boka kanoterna två dagar i rad lägger man in två bokningar, d v s en per dag.

Första gången man loggar får man registrera sig som användare med sitt namn och e-postadress. Därefter kan man logga in med sin e-postadress.

OBS! Det är viktigt att kanoterna läggs vända med numret ut mot gången samt inga snören hängandes under.

Närvarokort

Här är en länk till närvarokort så att alla kan skriva ut sin egna närvarokort då kommunen slutat att skicka ut.

 

Här finns information och länkar till ledarutbildningar som riktar sig till scoutledare.

Trygga Möten

Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska bli tryggare och säkrare. På Scouternas stämma Demokratijamboree 2012, beslutades att alla ledare ska gå ledarutbildningen Trygga Möten. Scouterna vill att det inte ska finnas några övergrepp i samhället. Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för att våga agera om något händer. Vi vill att det överallt ska finnas trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former.

Trygga Möten är en gratis webbutbildning som finns på Scouternas folkhögskola.

Gå Trygga Mötens webbkurs för scoutledare »

Läs mer om Trygga Möten »

Utdrag belastningsregister

Kårens policy är att alla ledare ska uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Information om hur man beställer detta finns på Polisens webbplats (länk nedan).

Begär registerutdrag och få blanketter för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg (442.14) »

Ledarutbildningar – ett sätt utvecklas som person och som ledare

Scouterna jobbar aktivt med att utbilda våra medlemmar, båda unga och vuxna. Utbildning är ett sätt att utmana och utveckla våra medlemmar, samtidigt som det är en kvalitetssäkring för vår verksamhet.

I Scouterna får alla växa, både barn och vuxna. Barn och unga växer av utmaningar i verksamheten på veckomöten, hajker, läger och aktiviteter. Att leda den här verksamheten är i sig utvecklande och utmanande. Men, för att erbjuda ytterligare möjligheter för ledare i Scouterna finns scoututbildningar med fokus på ledarskap och personlig utveckling.

Scouternas folkhögskola driver Scouternas ledarutbildningar. » 

Du kan prata med kåren om det finns möjlighet att få hela eller delar av en scoutledarutbildning betald.