Ny medlem

Medlemsansökan Vist scoutkår

Härmed ansöker jag om att bli medlem i Vist scoutkår. Medlemsavgiften faktureras en gång per termin och skickas till nedan angiven adress.
  • Används för inloggning på scoutnet.se och utskick från Vist scoutkår.
  • Om sökanden är under 18 år måste vårdnadshavare anges.
  • Om ifylld sker utskick från Vist scoutkår även till denna e-postadress.