Märkesordning

Avdelning Termin Typ Märke
Bäver 1 Intresse Vara ute skogen
Bäver 2 Intresse Brinna
Bäver 3 Intresse Miljö sortera
Bäver 4 (vt 2019) Intresse Plåstra
Spårare 1 – 4 Tillhörighet Spårare
Spårare 1 Deltagare Fotspår
Spårare 2 Deltagare Ljusspår
Spårare 3 Deltagare Tidsspår
Spårare 4 (vt 2019) Deltagare Djurspår
Upptäckare 1 – 4 Tillhörighet Upptäckare
Upptäckare 1 Deltagare Berättelsen
Upptäckare 2 Deltagare Nära
Upptäckare 3 Deltagare Fjärran
Upptäckare 4 (vt 2019) Deltagare Vägen
Äventyrare 1 – 6 Tillhörighet Äventyrare
Äventyrare 1 Deltagare Förebilden
Äventyrare 2 Deltagare Hajken
Äventyrare 3 Deltagare Bygget
Äventyrare 4 (vt 2019) Deltagare Miljön
Äventyrare 5 Deltagare Världen
Äventyrare 6 Deltagare ?
Utmanare 1 – Tillhörighet Utmanare
Utmanare 1 Deltagare Engagera
Upptäckare och upp Bevismärke Simning
Upptäckare och upp Bevismärke Kniv
Upptäckare och upp Bevismärke Yxa och såg