Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 345 kronor per termin, varav 250 kronor går till verksamheten i Vist scoutkår.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Nordöstra Götalands Scoutdistrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

Ledare betalar en reducerad medlemsavgift.