Som medlem i Vist scoutkår

Som medlem i vår scoutkår har du möjlighet att fritt låna vår utrustning, såväl Björkholmen med dess grillkåta och badtunna samt grillplatts. Men även våra kanoter som ligger vid Prästgårdskajjen eller tält mm. Vid viss aktivitet tar vi ut en liten hyra.

Men kårens behov av utrustningen i verksamheten går ALLTID före.