Korta fakta Vist

Scouting har bedrivits i Vist / Sturefors i dagens form i kåren sedan 1977 då vi startade om sedan några år i malpåse.

Vad vi funnit historiskt om scouter i vist är.

Sturefors blåvingering 1942-03-02 – 1942-06-11 omstart 1959-01-25 –

Sturefors flickscouter 1942-03-02  – 1954-04-09 . Verksamma 1958-1964 och 1977 –

Korta Fakta

Medlem i: Svenska Scout Förbundet (SSF)

Verksamhets ort: Sturefors Linköpings kommun.

E-post: ínfo@vistscout.net

Postgiro: 57 72 27-2

Organisationsnummer: 822001-7332