Bäver Spårare Upptäckare Äventyrare Utmanare
Första repmärket X X X
Andra repmärket X X X
Knivbevis ÅR1
Yxa-/Såg-bevis ÅR2
Simbevis