Kanoter

  • Ledare för respektive grupp bokar själva in sina aktiviteter för gruppen.
  • Ledare bokar själva in sina egna privata utflykter.
  • Alla andra bokningar görs av kanotansvariga/stugfogdarna, hänvisa till dem.

Medlemmar i scoutkåren lånar kanoterna gratis. Övriga betalar 50:- per kanot och dag.

Hyresregler för Vist scoutkårs kanoter: Hyresregler

Bokningssida för Vist scoutkårs kanoter: Boka kanoter

  • Bokningar kan enbart göras i hela timmar.
  • Bokning är möjlig 09:00-21:00 varje dag. Vill man ha kanoterna på morgonen innan 09:00 så bokar man första tiden och vill man ha dem senare än 21:00 bokar man sista tiden på dagen.
  • Om man vill boka kanoterna två dagar i rad lägger man in två bokningar, d v s en per dag.
  • Det finns två grupper av kanoter, vill man boka alla kanoter måste båda grupperna bokas.

Första gången man loggar får man registrera sig som användare med sitt namn och e-postadress. Därefter kan man logga in med sin e-postadress.

OBS! Det är viktigt att kanoterna läggs vända med årets märke ut mot gången samt inga snören hängandes under. Placera de små lätta kanoterna längst upp på ställningen och dom stora längst ner.

 

Stugfogde