Deltagandemärken för respektive termin

Beskrivning av respektive märke finns i Scouternas märkesbok Märkbart.

Avdelning Termin Märke
Bäver 1 Hösten 2023 Naturligt
2 Tända
3 Sortera och Återvinn
4 Plåstra
Spårare 1 Hösten 2023 Fotspår
2 Ljusspår
3 Tidsspår
4 Djurspår
Upptäckare 1 Hösten 2023 Berättelsen
2 Nära
3 Fjärran
4 Vägen
Äventyrare 1 Hösten 2023 Förebilden
2 Hajken
3 Bygget
4 Miljön
5 Världen
6 Rösten
Utmanare 1 Hösten 2023 Hjälpa
2 Engagera
3 Våga
4 Ta ställning
5 Utveckla
6 Orka
7 Utforska
8 Påverka