Deltagandemärken för respektive termin

Beskrivning av respektive märke finns i Scouternas märkesbok Märkbart.

Avdelning Termin Märke
Bäver 1 Hösten 2021 Vara ute: Skogen
2 Tända
3 Miljö: Sortera
4 Plåstra
Spårare 1 Hösten 2021 Fotspår
2 Ljusspår
3 Tidsspår
4 Djurspår
Upptäckare 1 Hösten 2021 Berättelsen
2 Nära
3 Fjärran
4 Vägen
Äventyrare 1 Förebilden
2 Hajken
3 Hösten 2021 Bygget
4 Miljön
5 Världen
6 Rösten
Utmanare 1 Hjälpa
2 Engagera
3 Våga
4 Ta ställning
5 Hösten 2021 Utveckla
6 Orka
7 Utforska
8 Påverka