Trygga Möten

Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska bli tryggare och säkrare. På Scouternas stämma Demokratijamboree 2012, beslutades att alla ledare ska gå ledarutbildningen Trygga Möten. Scouterna vill att det inte ska finnas några övergrepp i samhället. Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för att våga agera om något händer. Vi vill att det överallt ska finnas trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former.

TRYGGA MÖTEN

Trygga Möten är en gratis webbutbildning som finns på Scouternas folkhögskola och är giltig 3 år. Genomförd utbildning blir registrerad i medlemsregistret Scoutnet.

Gå kursen Trygga möten
Logga in med ScoutID, dvs samma uppgifter som du loggar in i Scoutnet med.

Läs vidare om webbkurser och utbildningar: Utbildning

Utdrag belastningsregister

Scouternas stämma beslutade 2020 att alla över 15 år, nya och de som varit engagerade länge, som erbjuds uppdrag eller tilldelas uppgifter i en scoutkår som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Barn är alla under 18 år. Information om hur man beställer detta finns på Polisens webbplats (länk nedan).

Nytt registerutdrag ska visas upp vart 3:e år för kårens Ordförande och Medlemsregistrerare som noterar detta i medlemsregistret Scoutnet.

Begär registerutdrag för arbete med barn i annan verksamhet