Trygga Möten

Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska bli tryggare och säkrare. På Scouternas stämma Demokratijamboree 2012, beslutades att alla ledare ska gå ledarutbildningen Trygga Möten. Scouterna vill att det inte ska finnas några övergrepp i samhället. Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för att våga agera om något händer. Vi vill att det överallt ska finnas trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former.

Trygga Möten är en gratis webbutbildning som finns på Scouternas folkhögskola och är giltig 3 år.

Gå Trygga Mötens webbkurs för scoutledare: TRYGGA MÖTEN

Utdrag belastningsregister

Kårens policy är att alla ska uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret när man börjar som ledare. Information om hur man beställer detta finns på Polisens webbplats (länk nedan).

Begär registerutdrag och få blanketter för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg (442.14)

Säker scout

Inga säkerhetsregler i världen hjälper när olyckan redan har hänt. Därför är det viktigt att du som är ledare och ansvarig för verksamhet i kåren har förberett dig och din grupp väl innan ni ger er iväg på äventyr.

I aktiviteterna finns flera risker som kan äventyra säkerheten för de barn och unga vi har ansvar för. Självklart får det aldrig bli farligt – men vi kan inte ta bort alla riskmoment. Istället behöver vi använda vår fantasi för att tänka till innan vi genomför olika aktiviteter.

Som scout, avdelningsledare eller funktionär ska du känna till och följa kårens, och Scouternas, regler och riktlinjer för säkerhet. Du måste våga säga ifrån när något inte känns bra, tänka om när riskerna är för stora eller ställa in när arrangemanget du planerat inte blir som det är tänkt.

Förbered dig genom att läsa: Säker scout

Ledarutbildningar – ett sätt utvecklas som person och som ledare

Scouterna jobbar aktivt med att utbilda våra medlemmar, båda unga och vuxna. Utbildning är ett sätt att utmana och utveckla våra medlemmar, samtidigt som det är en kvalitetssäkring för vår verksamhet.

Scouternas folkhögskola driver Scouternas ledarutbildningar: Utbildningar

Du kan prata med kårens styrelse om det finns möjlighet att få hela eller delar av en scoutledarutbildning betald.