Har du eller ditt barn slutat i Scouterna?

Meddela det till Vist scoutkår snarast!

Du förblir medlem och fakturor skickas ut i början av varje termin tills du aktivt gör en uppsägning. Din avanmälan stoppar utskick av fakturan för medlemsavgift samt påminnelser. Dessutom kan vi snabbare erbjuda en plats till de som ev. väntar när vi har kö.

Skicka avdelning, namn och medlemsnummer eller födelsedatum till: medlem@vistscout.net

OBS! Detta gäller endast om du är medlem i Vist scoutkår (Sturefors), annars måste du kontakta den scoutkår du tillhör!