Scoutdräkten

Vi scouter känns lätt igen när vi bär den blå scoutskjortan eller andra blå scoutkläder. På scoutskjortan fäster vi märken för att berätta vad vi gjort, tillhörighet och vilka intressen vi har.
Ett deltagandemärke får man efter varje avslutad termin som kan representera lite av temat för terminen. Det finns även bevismärken som talar om att man har klarat provet för att få bära kniv respektive yxa och såg.

Köp scoutdräkten

Grundplaggen i scoutdräkten är en scout-skjorta / T-shirt / piké med scouternas symbol och kårens scouthalsduk med sölja.

Du kan köpa scoutdräkten, andra scoutkläder och scoutprylar i Scouternas egen shop. Scoutshop.se

Märkesplacering

Varje typ av märke har en egen placering på skjortan.
Hur märkena ska placeras kan du läsa mer om i foldern Märkbart.
Om du är osäker, fråga din ledare hur märkena ska placeras innan du syr dit dem!