Uppstart våren 2021

17 februari, 2021 av Patrik Holmberg

Vist scoutkår kommer att starta upp vårterminen 2021 under vecka 9. Varje avdelning följer sin egen planering och skickar ut information kring uppstarten via mail.

Vi följer de råd och rekommendationer som Scouterna centralt ger, vilka i sin tur bygger på restriktioner och uppmaningar från FHM och Regering. Verksamheter för barn och unga bör fortgå i så stor utsträckning som möjligt, men med anpassningar för att förebygga och hindra smittspridning.