Närvarokort

Respektive avdelningsledare skriver ut sina egna närvarokort då kommunen slutat att skicka ut dessa.

Ladda ner blankett här: NÄRVAROKORT

Närvarokorten ska fyllas i och undertecknas innan de lämnas till sekreterare efter varje avslutad termin.