Kontakta oss!

Webbansvarig

Patrik Holmberg

Medlemsregistrerare / Webbansvarig / Utmanare
patrik@vistscout.net Mobil: 070-524 64 23

Styrelse

Anna Wibom

Kårordförande / Spårare
Mobil: 070-641 27 62

Anna-Karin ”Kia” Söderberg

Sekreterare / Upptäckare
fiakia@hotmail.com Mobil: 073-567 16 36

Patrik Holmberg

Medlemsregistrerare / Webbansvarig / Utmanare
patrik@vistscout.net Mobil: 070-524 64 23

Stugfogde

Ledare på avdelningen Utmanare

Tommy Wibom

Utmanare
Mobil: 070-888 92 71

Patrik Holmberg

Medlemsregistrerare / Webbansvarig / Utmanare
patrik@vistscout.net Mobil: 070-524 64 23

Ledare på avdelningen Upptäckare

Karin Wallin

Upptäckare

Frida Nygren

Upptäckare

Anna-Karin ”Kia” Söderberg

Sekreterare / Upptäckare
fiakia@hotmail.com Mobil: 073-567 16 36

Ledare på avdelningen Spårare

Sofia Ellis

Spårare

Gareth Ellis

Spårare

Karin Lantz

Spårare

Anna Wibom

Kårordförande / Spårare
Mobil: 070-641 27 62

Ledare på avdelningen Bäver

Stefan Marklund

Bäver

Ledare på avdelningen Äventyrare

Hitta till oss

Vist scoutkår

Björkholmen 1
STUREFORS

Organisationsnummer: 822001-7332